icon-finish ico-07 ico-08 ico-09 ico-10 ico-11 icons-01 icons-02 icons-03 icons-04 icons-05
Posiadasz włączoną wtyczkę AdBlock lub równoważną, może ona ingerować w działanie konfiguratora statuetki. X

System zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Elektrośmieci

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688) stare i zużyte urządzenia działające na prąd, czyli np. lampki, pralki, miksery, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka, suszarki, telefony komórkowe, telewizory, świetlówki i żarówki energooszczędne - to odpady niebezpieczne, które powinny być oddawane do specjalnych punktów zbierania. Nie wolno wyrzucać ich do zwykłego śmietnika razem z innymi odpadami, ani porzucać w nieodpowiednim miejscu. Zabronione jest również samodzielne przeprowadzanie demontażu lub usuwania składników niebezpiecznych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poza zakładem przetwarzania. Grozi za to kara grzywny.

Logo współpracujących firm dostawczych

Rola gospodarstw domowych w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu.

Głównym celem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) jest stworzenie systemu gospodarowania tych właśnie odpadów poprzez zapewnienie finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i odzysku wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz zwiększenie świadomości społecznej o ich szkodliwości dla środowiska naturalnego na każdym etapie ich użytkowania. Oznacza to, iż system gospodarowania ZSEE obejmuje zarówno osoby oraz podmioty wprowadzające na rynek sprzęt, jak również jego użytkowników (m. in. gospodarstwa domowe) i zbierających. To właśnie użytkownicy sprzętu elektycznego i elektronicznego stanowią centralny punkt tego systemu. Ustawa określa obowiązki związane z odpowiedzialnością ekologiczną za produkt, wprowadzające zasadę „zanieczyszczający płaci”. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia przez użytkownika do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Niebezpieczne i szkodliwe substancje zawarte w urządzeniach mogą przeniknąć do gleby, a następnie do wód gruntowych. W konsekwencji mogą być przyczyną zanieczyszczenia środowiska i problemów zdrowotnych. Dlatego prawidłowe pozbywanie się zużytego sprzętu jest tak bardzo ważne - segregacja oraz odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie niebezpiecznych pierwiastków i substancji - chroni środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem. Ponadto, odzysk surowców, które mogą zostać ponownie wykorzystane do produkcji nowych urządzeń, znacznie obniża koszty środowiskowe i technologiczne (nawet 90% zużytej świetlówki może być wykorzystane do produkcji nowej).

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa zasady postępowania zapewniające ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy bezwzględnie zbierać, gdyż zawiera składniki niebezpieczne, a niewłaściwe z nimi postępowanie jest szkodliwe dla środowiska naturalnego. Wprowadzający sprzęt na rynek zobowiązany jest do umieszczenia na urządzeniu lub w instrukcji obsługi znaku "przekreślonego kosza na śmieci", masy sprzętu oraz informacji dotyczącej zakazu umieszczania zużytego sprzętu. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Konsument może oddać jakikolwiek sprzęt tego samego rodzaju bez względu na markę.

Na konsumentach, czyli użytkownikach sprzętu gospodarstwa domowego, ciąży obowiązek dostarczenia na własny koszt zużytego sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt tj. gminnego punktu zbiórki lub do punktu zbiórki w punkcie sprzedaży. Szczegółowe informacje o punktach zbiórki można uzyskać u władz lokalnych (Gmina M. Białystok udostępnia na stronie internetowej: http://www.bialystok.pl/638-elektrosmieci/default.aspx informację o znajdujących się na terenie miasta podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny). Zużyty sprzęt oświetleniowy można zostawić w naszej siedzibie  przy ul. J. I. Kraszewskiego 6 lok. 25 w Białymstoku.

System zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przedsiębiorstwo LUMERIS Sp. z o.o, (właściciel sklepu www.krysztaly3d.pl) jest zarejestrowane w tym rejestrze pod numerem BDO 000476149 jako podmiot wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny dla następującego rodzaju sprzętu: lampy, sprzęt małogabarytowy, sprzęt wielkogabarytowy.

Sklep używa plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Korzystanie z z niego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Aby dowiedzieć się więcej o celu używania plików cookies i zmianie ustawień pozwalających na ich wyłączenie zapoznaj się z naszą Polityką Cookies.
Akceptuję cookies